Leenvormen

Doorlopend Krediet

Met een Doorlopend Krediet profiteert u van flexibiliteit om in uw eigen tempo uw krediet af te lossen. Als u sneller wilt aflossen is dat mogelijk  en bovendien kan dit zonder dat er extra kosten (boeterente) in rekening worden  gebracht  zoals dat wel bij een Persoonlijke Lening het geval kan zijn. Heeft u een tegenvaller dan heeft u de  mogelijkheid om afgeloste bedragen weer op te nemen.  Ook is het mogelijk om een bedrag in depot te  laten staan, zodat u het op kunt nemen op het moment dat u het nodig heeft.  Zolang u het geld niet opneemt wordt er ook geen rente in rekening gebracht!
U kunt bij een doorlopend krediet kiezen uit verschillende  maandtermijnen, veelal gebaseerd op een percentage van de kredietlimiet. Heeft  u bijvoorbeeld een kredietlimiet van € 10.000 en een maandtermijn van 2%, dan  betaalt u € 200,00 per maand. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing.  U ziet dus dat uw saldo stijgt doordat er rente berekend wordt over de lopende maand, maar afneemt met het maandbedrag dat u betaalt. Het verschil tussen uw maandbedrag en de in rekening gebrachte rente is dus het bedrag aan aflossing.
Hoe lager de(maand) rente hoe hoger het gedeelte  aflossing. Een krediet met een lagere rente  heeft dan ook een langere (theoretische) looptijd. Als uw saldo lager geworden is door aflossingen zult u zien dat het gedeelte aflossing steeds groter zal worden. Het aflossen gaat dus steeds sneller!
Als u een doorlopend krediet afsluit ontvangt u periodiek,  meestal maandelijks, een overzicht van uw rekening, waarop u precies kunt zien wat het uitstaande saldo aan het begin van de maand was en wat het saldo aan het eind van de maand geworden is. Zo ziet u precies waar u aan toe bent.
De rente op een Doorlopend Krediet is variabel en kan dus altijd aangepast worden. Zowel naar boven, maar dus ook naar beneden. Doordat  de rente variabel is, kunt u te allen tijde uw krediet boetevrij af lossen. Dus  als u elders een lagere rente kunt krijgen, kunt u zonder kosten overstappen.

Persoonlijke lening


Met een Persoonlijke Lening weet u precies waar u aan toe bent. Zowel de rente, de looptijd en daarmee dus ook het per maand te betalen termijnbedrag staan vast. Dit product is dus met name geschikt voor mensen die een financiering willen waar ze geen omkijken naar hebben en precies weten waar  ze aan toe zijn.
De looptijd van de persoonlijke lening wordt in principe afgestemd op de verwachte levensduur van het te financieren goed. Zo is het gebruikelijk bijvoorbeeld voor een auto de looptijd niet langer is, dan de verwachte levensduur, zodat er niet een stuk lening resteert, terwijl men niet meer van de auto geniet.
In een tijd dat u een rentestijging verwacht kan dit een heel goed product zijn. De rente staat namelijk vast voor de hele looptijd waardoor in vergelijking met een doorlopend krediet uw looptijd niet langer zal worden bij een stijgende rente.  Met een dalende rente profiteert u echter niet mee.
Mocht u het contract vervroegd (extra) willen aflossen dan is dat mogelijk. Hiervoor worden afhankelijk van de resterende looptijd  eventueel wel kosten in rekening gebracht. Deze bedragen echter maximaal 1%.

Rentekrediet

Een Rentekrediet is een speciale vorm van een Doorlopend Krediet. Bij deze vorm wordt maandelijks slechts de rente in rekening gebracht. Er wordt geen bedrag voor aflossing van het krediet geincasseerd. Dit betekent voor de kredietnemer een grote verantwoordelijkheid om zelf af te lossen.  Daardoor is dit product dan ook zeker niet voor iedereen geschikt. Voor mensen echter die wisselende inkomsten hebben en die de discipline hebben om verantwoord met een krediet om te gaan kan een rentekrediet echter toch een  prima product zijn.
Omdat een rentekrediet een variabel maandbedrag heeft, afhankelijk van het uitstaande saldo, is de rente per definitie dus ook altijd variabel. Het te betalen maandbedrag zal dus bij een rentewijziging veranderen.

WOZ-Krediet

Indien de WOZ-waarde van de woning voldoende hoog is ten opzichte van de hypothecaire inschrijving kunt u in aanmerking komen voor een WOZ-krediet.
Een WOZ-krediet is in de basis een gewoon doorlopend krediet. Bij dit product kan er gekozen worden voor een maandtermijn als percentage van de kredietlimiet. Ook kan er gekozen worden voor het betalen van alleen de rente, oftewel een rentekrediet.
De rente voor een WOZ-krediet is iets lager dan de rente van een doorlopend krediet bij dezelfde geldverstrekker. Voor de geldverstrekker  biedt een WOZ-krediet iets meer zekerheid omdat u als klant een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgeeft. Dat betekent dat de geldverstrekker de mogelijkheid heeft om hypotheek te vestigen op uw woning mocht daar aanleiding voor zijn.
Het is niet mogelijk om een WOZ-krediet af te sluiten met een vaste rente.