Werkwijze

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om geld lenen verantwoord te laten zijn, stelt Doorlopendkrediet.nl onder andere de volgende acceptatie-eisen aan de mogelijkheden voor een krediet:

  • u heeft een vast of tijdelijk dienstverband;
  • u bent minimaal 18 jaar oud;
  • u bent woonachtig in Nederland;
  • u kunt een geldig legitimatiebewijs aantonen;
  • u heeft geen negatieve registratie bij Bureau Krediet Registratie te Tiel.

Wat kunt u van ons verwachten?

Doorlopendkrediet.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer: 30137218. Ons vergunningsnummer bij de AFM (Autoriteit Financiele Markten) is 12016770.
Met deze vergunning mogen wij adviseren en bemiddelen in:
• Consumptief Krediet
• Hypothecair Krediet
• Levensverzekeringen
• Schadeverzekeringen
Ten aanzien van bovenstaande diensten kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:
• Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: het vastleggen van uw klantprofiel;
• Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiele constructies en financiele producten;
• Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders;
• De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken;
• Toelichten en motiveren van het verstrekte advies;
• Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Wat verwachten wij van u?

U mag hoge eisen stellen aan onze dienstverlening, maar om dat te bereiken verwachten wij ook iets van u. Het verstrekken van de juiste gegevens is in uw eigen belang. Met de juiste gegevens kunnen wij u goed adviseren inzake uw krediet, hypotheek, verzekeringen en andere financiele zaken. Op basis van de door u verstrekte gegevens volgt ons advies en/of beheer. Indien er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie of van uw gezin, verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk meldt aan ons. Wijzigingen kunnen onder meer de volgende situaties zijn: adreswijziging, rekeningnummerwijziging incasso, overlijden, geboorte, burgerlijke stand (scheiding, huwelijk, samenwonen enz.), inkomsten (stijging, daling eventueel relevant voor wijziging product) en lopende leningen elders. Wij verzoeken u de gegevens van door ons en/of de maatschappij verstrekte stukken te controleren op juistheid en eventuele onjuistheden direct aan ons door te geven.

Verkoop op Afstand

De dienstverlening van Doorlopendkrediet.nl valt in het kader van de WFT onder Verkoop op Afstand. Dit houdt in dat u als consument niet bij ons op kantoor hoeft te komen en wij niet bij u aan huis om een overeenkomst tot stand te brengen. Bij Verkoop op afstand heeft u als consument na afsluiten van een overeenkomst veertien dagen het recht om daarop terug te komen.

Adviesvrij

Onze dienstverlening is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichtingen hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiele producten van bepaalde banken, verzekeringsmaatschappijen, en/of hypotheekverstrekkers. Doorlopendkrediet.nl bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders. Met al deze aanbieders hebben wij een overeenkomst gesloten om uitsluitend te bemiddelen. Periodiek maken wij een selectie van de financiele producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Beoordeling en toetsing

Om voor een krediet bij Doorlopendkrediet.nl in aanmerking te komen doen wij een zogenaamde BKR toetsing. Uit deze toetsing blijkt of u lopende krediet(en) of een limiet op uw betaalrekening heeft en of er in het verleden betalingsproblemen zijn geweest. Hiermee krijgen wij een volledig beeld van het betalings- en leengedrag van een consument en voorkomen we dat er wellicht te veel geleend wordt.
Door de toetsing bij het BKR zorgt Doorlopendkrediet.nl er voor dat er verantwoord en veilig geleend wordt en wij niet meer krediet verstrekken dan goed voor u is. Zo blijft uw financiele sitatie nu en in de toekomst verantwoord en veilig.